Mental trening – effektiv for gode resultater

Mental trening – effektiv for gode resultater

I dag snakkes det mye om mental trening i forbindelse med sport og konkurranser. Mental trening er blitt en naturlig del av mange sportsutøveres treningsopplegg, inkludert utøvere av e-sport. Men hva går mental trening ut på og hvorfor er mental trening viktig for å oppnå bedre resultater? I denne artikkelen ser vi nærmere på mental trening og metoder for å oppnå bedre resultater.

Så hva er mental trening? Mental trening er et fagfelt innen idrettspsykologi som har til hensikt å utvikle de psykologiske ferdighetene til utøveren. Ved å styrke de mentale ferdighetene, er håpet at også de fysiske ferdighetene skal styrkes. Dermed står utøveren bedre rustet til å kunne utnytte de fysiske ressursene sine på best mulig måte. Den mentale treningen består av metoder og teknikker som styrker mentale ferdigheter, gjennom blant annet økt motivasjon, selvtillit, konsentrasjon og visualisering. Ved å øve målrettet og systematisk på de mentale ferdighetene, sørger man for at utøveren kommer seg over målstreken raskere. Den mentale treningen handler rett og slett om å få det beste ut av utøveren!

Mental trening i idretter som e-sport

Mental trening brukes mye innen e-sport, en sportsgren som fortsatt er ny for mange. E-sport står for «elektronisk sport» og innebærer at man konkurrerer mot hverandre i elektroniske spill over nettet. Dette er en sportsgren som har eksplodert i popularitet de siste årene, og har også produsert mange profesjonelle utøvere som spiller på høyt nivå. E-sport krever ikke nødvendigvis så store fysiske ferdigheter – selv om mange utøvere også trener mye fysisk – men stiller desto høyere krav til mentale ferdigheter, og ikke minst – øye-håndkoordinasjon. For å kunne spille e-sport på høyt nivå, trenger du gode mentale ferdigheter som blant annet konsentrasjon og fokus. Innen e-sport er det ofte de små marginene som skiller de beste utøverne, noe som krever at spillerne må ha riktig tankegang og god oversikt over spillet.

Mental trening på stress og press

E-sport krever også gode mentale ferdigheter når det kommer til å håndtere mye spenning og høyt forventningspress. I populære e-sportspill som League of Legends og Fortnite, må utøveren også ta raske avgjørelser under høyt press. Det legges derfor store forventninger til egne prestasjoner, særlig hvis man spiller på lag med andre, slik man ofte gjør innen e-sport. Disse utøverne trenger altså gode mentale ferdigheter på dette området. Forventningspress og nerver finner man selvfølgelig også i de fleste andre idrettsgrener, der presset ofte blir en ekstrabelastning for utøveren som kan være vanskelig å håndtere. Mental trening reduserer stress, slik at utøveren stiller sterkere i konkurranser og kamp.

Individuelle forskjeller

Det er også viktig at den mentale treningen tilrettelegges og gjøres så spesifikk som mulig for den aktuelle utøveren. Ulike sportsgrener og utøvere krever ulike ferdigheter, der en fotballspiller trenger å styrke andre ferdigheter enn en bokser eller e-sportutøver. Som ved fysisk trening, er det også viktig med regelmessig mental trening for å holde de mentale evnene ved like. Motivasjon og selvtillit er ikke noe som kommer av seg selv, men som utøveren må trene regelmessig og systematisk for å holde ved like. Du kan se på det som en mental styrketrening! Du får heller ikke god effekt av mental trening over natten, den må gjennomføres regelmessig over tid for å utvikle gode og stabile ferdigheter. Den mentale treningen skal heller ikke erstatte den fysiske treningen, men heller brukes som et supplement.

Den norske modellen

Det finnes mange forskjellige modeller for mental trening og teknikker, men i Norge er det særlig én modell som brukes mye. Denne omtales som «den norske modellen» og ble utviklet i 2013 av Anne Marte Pensgaard. Den består av de fire mentale basisteknikkene målsetting, avspenning, visualisering og indre dialog. En god målsetting handler om å sette seg både kortsiktige, realistiske mål, men også langsiktige, visjonære mål.

Denne teknikken lærer deg å kjenne på de små seirene som til slutt fører til de store. Visualisering gjør at utøveren kan forestille seg hendelsesforløpet i konkurransen, og visualisere det som kan gå bra i stedet for det som kan gå galt. Ved å konsentrere seg om de positive resultatene, øker man dermed kroppens evne til å oppnå bedre resultater. Mental trening med øvelser som motivasjon og visualisering virker kanskje svært enkelt, men det krever faktisk stor innsats å gjennomføre dem på regelmessig basis. Og på sikt vil de øke både motivasjonen og resultatene til utøveren!

Enkle mental-treningstips basert på «den norske modellen»:

 • Sett deg mål og jobb systematisk, samt legg en plan for å nå disse
  • Kortsiktige mål
  • Realistiske mål
  • Langsiktige mål
  • Visjonære mål
 • Feire målene dine underveis når du når dem
 • Positiv visualisering av utfallet før en treningsøkt eller konkurranse/kamp – visualiser følgende:
  • Hvordan ting går
  • Hva som fungerer
  • Hva man gjør
  • Hva som er det positive utfallet man ønsker seg
 • Avspenn og hvil hodet
 • Bruk tankene bevisst for å ha det bra, mestre bedre og få til det du ønsker
 • Gjør en innsats og tren på det mentale i punktene over systematisk for best resultat

Les mer: Nå målene med mental trening

Populære produkter