Hva er øye-hånd koordinasjon

Hva er øye-hånd koordinasjon?

For at du skal kunne utføre små detaljerte bevegelser med hendene dine, trenger du gode finmotoriske ferdigheter. Det krever et godt samspill mellom øyne og fingre, noe som gjerne beskrives som øye-hånd koordinasjon. I denne artikkelen ser vi nærmere på denne funksjonen, og hvorfor den er så viktig for blant annet e-sportutøvere!

Med øye-hånd koordinasjonen menes altså samspillet mellom synet og håndbevegelsene dine, og hvordan disse koordineres for å utføre små og kontrollerte bevegelser. Når du for eksempel tar imot en ball, registrerer øynene ballens bevegelse, som deretter sender signal til hjernen om hvor ballen befinner seg i tid og rom. Hjernen sender så informasjon videre til kroppens motorikk, som forteller hendene hvor de må plasseres for å ta imot ballen. Det er med andre ord en svært komplisert og finmotorisk funksjon, og den kreves i de fleste sportsgrener. Særlig ballsporter, kickboksing og tennis er idretter som krever god koordinasjon mellom øyne og hender. De beste ferdighetene finner vi imidlertid hos gamere og e-sportutøvere. Det viser seg nemlig at dataspill er en av de mest effektive måtene å øve opp samspillet mellom øyne og hender!

Øye-hånd koordinasjon og e-sport

Å ha en god koordinasjon mellom øyne og hender er svært viktig for de som driver med e-sport. Fingrene må bevege seg lynraskt over tastaturet og musen, med bevegelser som nesten ikke merkes av utenforstående. Det handler om å se og oppfatte hva som skjer, og så kunne handle ut ifra denne informasjonen så raskt som mulig. De beste e-sportutøverne er nemlig suverene på dette området, der samspillet mellom øynene og de små, kontrollerte bevegelsene i hendene utføres tilsynelatende automatisk. Spillerne som har best øye-hånd koordinasjon, er derfor de som ligger helt i topp innen e-sport. E-sportutøvere er overlegne når det gjelder denne kognitive funksjonen, der de har trent opp hjernen til å jobbe supereffektivt. Men selv om e-sportutøveren reagerer raskt, handler det likevel om hva vedkommende gjør med informasjonen som fanges opp på skjermen. De beste utøverne er derfor de som klarer å bruke informasjonen på best mulig måte – de er rett og slett suverene problemløsere!

Øye-hånd koordinasjon – øvelser for barn

God kommunikasjon mellom øyne og hender kan imidlertid trenes opp, og vi starter denne treningen allerede som små barn. Det er faktisk en dårlig øye-hånd koordinasjon hos barn som gjør dem så klumsete. Etter hvert som vi griper etter leker og ting, tegner og legger puslespill, styrker vi denne kognitive funksjonen. Gjennom synstrening med øvelser for øyne og hender, styrkes dermed samspillet og reaksjonstiden vår blir kortere. Øyetrening og trening av øyemuskler er derfor viktig for denne koordinasjonen. Du må både se hva som skjer, forstå hva du bør gjøre, og deretter handle på en korrekt og effektiv måte. Hos e-sportutøveren er denne funksjonen svært godt utviklet, der øynene jobber raskt og effektivt, samtidig som hendene utfører den nødvendige oppgaven. Gameren bruker store øyebevegelser til å skanne skjermen for informasjon, og fanger opp ting som befinner seg i periferien uten å måtte fokusere på det.

Få bedre finmotorikk i hverdagen!

Et godt samspill mellom hender og øyne er viktig i mange sammenhenger, ikke bare innen sport og idrett. Vi trenger også god koordinasjon mellom øynene og hendene våre i hverdagen, da dette korter ned reaksjonstiden ved blant annet bilkjøring. Denne funksjonen kan trenes opp gjennom hele livet, slik at du holder den ved like. Det beste er variasjon, der du utøver ulike aktiviteter som krever både syn og finmotorikk. Sjonglering, tennis og bordtennis er fantastisk, men du kan også snurre en blyant mellom fingrene, eller la hver finger berøre tommelen i rask rekkefølge. Omtrent alle aktiviteter som krever koordinering mellom synet og finmotorikken din, er med på å styrke denne funksjonen. Men for deg som liker dataspill, er dette det beste du kan gjøre for å trene opp god øye-hånd koordinasjon. I dag brukes faktisk dataspill for å trene opp kirurger til å utføre såkalte nøkkelhullsoperasjoner, ettersom dette krever svært godt samspill mellom øyne og fingre!

Populære produkter